Historie trezorových zámků

Každý den a často mnohokrát za den děláme rituál zamykání. Vládáme v něj veškerou naší důvěru a víru. Splníme si svou psychologickou potřebu. Každodenní rutina probíhá s vědomím, že naše domovy a cennosti jsou v bezpečí. Vždy když zamykáne vstupní dveře nebo trezor. Přes tuto všednost si jen málo lidí uvědomuje, jaké mechanické nebo elektronické síly byly aktivovány. Zámek a klíč je pro dost lidí záhadný předmět.

Posuvné zámky

-1000

Zámky se nazývají starořecké nebo spartánské zámky a mohly být považovány za řecký vynález. Zámek přišel do Řecka z jedné z kultur na Blízkém východě někdy v raném řeckém středověku. Všechny části egyptských a řeckých zámků dveří byly vyrobeny z tvrdého dřeva. Byly umístěny na vnitřní straně zdi nebo dveří. Malou dírou ve dveřích se prostrčil klíč. Vyráběli se rozmanité tvary a délky. Klíčem se odsunul kus dřeva, který blokoval. Při zamykání se stejný kus dřeva posunul zpět například kusem kůže, provázkem.

Tento typ zámku se používal již v 9. století před naším letopočtem. Dekorace na starodávných vázách ukazují použití tohoto typu zámků v Řecku až do 5. století našeho letopočtu. Posuvné zámky jsou popsány v Homerově eposu Odyssea. Keltové používali posuvné zámky dřeva, které byly menšími kopiemi spartánského typu.

První kombinační zámek

kombinační zámek trezoru
1420

Johannes de Fontana narozený 1395 byl italský lékař a autor pojednání o technicko-vědeckých tématech. Fontana je nejlépe známý jako autor lucerny jako zařízení k promítání a jako vynálezce dopisního zámku (na obrázku) kolem roku 1420. Mechanické kombinační zámky jsou obvykle založeny na rotujících kovových discích, které jsou opatřeny zářezem. Jednotlivé disky jsou mechanicky otáčeny do správné polohy, lišta potom zapadne do zářezů a mechanismus je odblokován.

Tento systém se od roku 1420 výrazně posouval a vyvíjel. Dnes jsou kombinační zámky běžně používány na kufrech, jako zámky na kola a na trezorech. Na trezorech je velký rozmach až od druhé poloviny 19. století. Jejich velké rozšíření je hlavně kvůli absenci klíče.

Kódový zámek se také používal v renesanční Evropě. Popsal to v 16. století italský matematik Gerolamo Cardano (1501–1570). Řekl, že vynalezl svůj vlastní funkční model. Cardano částečně vynalezl a popsal několik mechanických zařízení. Včetně kombinačního zámku a kardanového kloubu, který umožňuje přenos rotačního pohybu v různých úhlech a je používán ve vozidlech dodnes.

Němec Joseph Loch se zasloužil o sérii vylepšení mechanických kombinačních zámků mezi lety 1870 a 1900.

Dřevěné zámky v Čechách a na Moravě

1539

Odjakživa byla potřeba chránit cennosti. Skrývat je, hlídat je a také je zamykat. Nejstarší zámky jsou ze dřeva. Tento z let 1539 z území ČR vychází z egyptského principu Balanového zámku. ten po Evropě rozšiřovali Římané a objevuje se nezávisle na mnoha místech ve více provedeních.

trezorový zámek z Moravy
Dřevěné zámky dělal tesař, a šla o nich pověst, že jich zloděj brzy neodemkne. Zámek takový je 25 cm dlouhý (vysoký), 11 cm. šir. a 10 cm. tlustý... této tlusté části bývají obyčejně tři po 4 cm hluboko vydlabané otvory (a, b, c) a v nich jsou dřevěné zástrčky (d), které rovněž trojzubým klíčem (e) mohou se pošinouti nahoru a pak tíží svou zase padnouti dolů. Napříč, asi uprostřed, přes ony vydlabané otvory, jde příčný otvor celým zámkem (g), do něhož vstrčí se klíč, mají-li se dvéře otevříti. Pod otvory je napříč objemná díra čtyřhranná (f), do které vloží se hranolový klátek, má-li se zamknouti. V klátku jsou zase tři vydlabané díry, aby do nich ony tři zástrčky v otvorech svrchu uvedených vložené, spodními konci svými zapadnouti mohly. Na obraze představujícím vnitřek zámku jsou ony zástrčky vyndány až na jednu, aby bylo otvory lépe viděti. Druhá (d) jest vedle vykreslena a dále i trojzubý klíč (e)...
Dvéře zamknou se takto: Přirazí se až k trámu bočnímu a klíčem do otvoru (g) zastrčeným ony tři zástrčky se vyzvednou, klátek hranolový (h) prostrčí se celým zámkem až do otvoru vydlabaného v tramě. Vytáhne-li se dole klíč, spadnou ony 3 zástrčky dolů, zapadnou spodními konci do otvorů vydlabaných v klátku (h), a dvéře jsou zamčeny. Aby se odemklo, jest si počínati týmže způsobem, jen že se pak prstem neb i spodkem klíče aneb i lecjakým klínkem, do otvoru vloženým, onen hranolový klátek vystrčí. Otvory vydlabané pro zástrčky jsou nerovně široké, aby snad zloděj nemohl si opatřiti vhodného pro zámek klíče. Neznal-li vnitřku zámku, nemohl si klíče udělati.
(v Časopise vlasteneckého muzejního spolku olomuckého 1894, č. 43)
dveřní zámek 1640

Složitost uzamykacých mechanizmů

Trezor s utajeným otevíráním
1670

Účinnost moderních i starožitných trezorů je neoddělitelně spjata se složitostí jejich zajišťovacích mechanismů. Prvotní výrobci bezpečných systémů byli extrémně zkušení ve vytváření nových a vynalézavých způsobů zabezpečení cenností. Skryté klíčové dírky, více klíčů, složité kombinace a další tajemství jsou společným tématem mezi starožitnými trezory.

Trezor se skrytými zámky

Jedním z nejzajímavějších aspektů těchto starožitných volně stojících trezorů je skutečnost, že mnoho z nich neodhalí žádné náznaky jak se dostat k jejich interiéru na základě jejich exteriérů. Například tento trezor ze 17. století vyžaduje speciální špičatý klíč ke stisknutí nenápadného tlačítka pro uvolnění západkových dvířek na vnějšku. Teprve potom by se odhalily skryté klíčové dírky. Musíte znát přesný systém, daným logickým způsobem. Manipulovat s jedinečnými klíči, abyste úspěšně otevřeli. Jiné podobné cvočky a nýty okované trezory vyžadují, aby uživatel stiskl řadu dekorativních cvočků, aby odhalil klíčové dírky. Žádné dva trezory v té době nebyly podobné.

Počátek trezorových zámků

první trezorový zámek 1777 Barron
1778

Vývoj trezorových zámků se pohnul až v 18. století. Angličan Robert Barron již v roce 1777 patentoval kompletně nový druh zámku se dvěma stavítky. Dát do zámku samostatně stavítka byl velice revoluční nápad a představoval první "moderní" zámek na trezorové dveře. Barronův zámek byl kompletně vyráběný ručně a tak byl na svou dobu velice nákladný. Části zámku Barron byly záhy zkopírovány a nápady používala také konkurence. Například zámečník Joseph Bramah z jeho rodné země.

Anglický výrobce zámků Bramah

nedobytný trezorový zámek
1784

V roce 1748 se narodil Joseph Bramah, který se zajímal o techniku a mohli bychom ho nazývat vynálezcem. Jako schopný zámečník si nechal již v roce 1784 patentovat svůj vlastní zámek, ke kterému mohlo být teoreticky 479,001,600 různých klíčů. Na svou dobu převratný vynález, který si na dlouhou dobu zajistil prvenství. Ve stejném roce zakládá firmu Bramah Locks, která existuje až dodnes na adrese 124 Piccadilly. V roce 1813 se přidal do podniku jeho nejstarší syn, Timothy jako partner. Změnilo se jméno společnosti na Bramah and Son. Následující rok Joseph zemřel. Trezorové zámky vyráběné jeho továrnou se rychle proslavili. Hlavně pro svou odolnost proti manipulaci a zahřátí. Společnost měla ve výloze vystavený svůj zámek "Challenge Lock" na kterém bylo napsáno:

The artist who can make an instrument that will pick or open this lock shall receive 200 guineas the moment it is produced.
Umělec, který vyrobí nástroj schopný obelstít nebo otevřít tento zámek, získá v ten moment 200 guineí.
historický trezorový zámek

Výzva vydržela 67 let až do Velké exhibice (Great Exhibition) v roce 1851. Americký zámečník Alfred Charles Hobbs byl schopen otevřít zámek a získal cenu. Hobbsův pokus trval 51 hodin v 16 dnech. Bramah dostal ještě druhý patent na konstrukci zámku v roce 1798.

Anglický výrobce Jeremiah Chubb

znak na trezor Chubb
1818

Zámečník a mechanik Chubb z Portsmouthu v Anglii vynalezl zámek Detector. Typ zámku se stavítky ve válci založený na jiných zámcích od pánů Barron nebo Bramah s blokovacími čepy na pružině. Detector je zajímavý tím, že při vložení nesprávného klíče přestane pracovat. Chubb vynalezl zámek v roce 1818 v reakci na vládou sponzorovanou soutěž. Soutěž na vyvinutí nepřekonatelného zámku, protože se neznámí zloděj dostal pomocí falešného klíče do budovy parlamentu. Chubb soutěž vyhrál s odměnou £100.

Úřady se více zajímají o ochranu svých knih a papírů před ohněm než před zloději. Poptávka po trezorech odolných proti vloupání ale byla také. V Anglii si firma Chubb v roce 1833 nechal patentovat trezor odolný proti vloupání.
(One Hundred Years' Progress of the United States, 1870, p. 397)

Továrna na trezorové zámky

Výrobce trezorů Chubb

V roce 1820 si bratři Jeremiah a Charles založili továrnu na trezorové zámky. Nejdříve prodávali trezory od firmy Edward Tann & Sons a v roce 1837 si postavili svojí vlastní továrnu na trezory v Cowcross Street v Londýně. Charles Chubb umřel v roce 1846. Původně měli jejich vlastní trezorové zámky 4 stavítka a v roce 1847 výrobce trezorů Chubb rozšířili počet na 7. Do roku 1851 se také firma zaměřuje na výrobu trezorových vitrín pro cenné šperky. V roce 1866 postavila firma novou továrnu na Glengall Road v Londýně. V roce 1870 podali patent na první trezorový časový zámek. V roce 1956 firma Chubb & Sons převzala firmu Hobbs Hart & Co Ltd., známého výrobce trezorů a zámků. O několik let později 1959 trezorovou firmu Milner v Liverpoolu. Chubb & Sons Lock & Safe Co Ltd. se v roce 1984 stala součástí skupiny RACAL Electronics. Firma Williams Holdings, koupila v roce 1997 Chubb Security, ale obratem jí prodala firmě ASSA-ABLOY v roce 2000 po slabších finančních výsledcích.

Výrobce zámků Hobbs Hart & Company

trezorové zámky Hobbs

Tato společnost v podstatě vznikla když Američan Charles Hobbs navštívil v roce 1851 První světovou výstavu v Londýně. Talentovaný návrhář trezorových zámků a nadšený zámečník. Úspěšně bez násilí otevřel dva z nejlepších britských zámků a získal přes noc slávu. Rozhodl se v této zemi zůstat. Založil továrnu na nedobytné trezorové zámky Hobbs & Company se sídlem na adrese Cheapside v Londýně. Vytvořil si velice úspěšný obchodní vztah s Milner Safe Company. Hobbsovo zámky se pak stali standardem na Milnerovo ohnivzdorných trezorech pro příštích 20 let. V oboustranné dohodě pak Milner vyráběl většinu trezorů prodávaných Hobbs & Co. Firma se stala známá jako Hobbs, Ashley & Company a většinu své práce dělali pro vládu a banku "Bank of England". Před tím než se Hobbs v roce 1960 vrací do Ameriky předává firmu jmenující se Hobbs, Hart & Company zakládajícímu členovi John Methias Hartovi. V roce 1956 se staly členy skupiny firem pod značkou Chubb.

Trezorový zámek PROTECTOR

trezorový zámek Kromer
1871

V roce 1871 Němec Kromer vynalezl mechanizmus patentovaný 1874 pod názvem PROTECTOR. Zámek byl navržen pro průmyslovou výrobu a svojí cenou snadno vytlačil z trhu dražší zámky Bramah. Z větší části vyráběné ručně. Zámek Kromer Protektor byl zámek se stavítky a s motýlkovými klíči. Na rozdíl od zámků Bramah má jedenáct stavítek seskupených okolo otočného válce uvnitř jiného válce. Oboustranný motýlkový klíč byl s jedenácti zářezy. To znamená, že zámek měl celkem 87 milionů variací. Vnitřní válec se mohl otočit jedině když všech jedenáct stavítek bylo ve správné poloze.

Kontakt